Vertrouwenspersoon

 

Je bent als organisatie verplicht om goed voor je medewerkers te zorgen en hen te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Denk daarbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie en geweld. Voor dit soort ongewenste omgangsvormen moeten ze iemand in vertrouwen kunnen nemen. 

 

We hopen allemaal dat de organisatie waarvoor we werken een veilige plek is voor iedereen. Een plek waar je jezelf kan zijn, waar iedereen zich kan en durft uit te spreken en een plek waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Maar dat is helaas nog niet altijd het geval. Ik geloof dat er niet alleen behoefte is aan richtlijnen om de veiligheid te waarborgen maar ook dat er behoefte is aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon die binnen de organisatie het belang van de werknemer vooropzet. En daar wil ik graag in voorzien.

 

Bijna iedere organisatie heeft een vertrouwenspersoon waarbij werknemers terecht kunnen voor eventuele problemen over bijv: niet integer handelen, pesten, (seksuele) intimidatie en agressie. En toch is de drempel om dit soort zaken aan te kaarten vaak hoog. Interne belangenverstrengeling en onzekerheid met betrekking tot volledige geheimhouding maken dat nog te vaak het gesprek niet wordt aangegaan. 

Het is mijn doel om die drempel te verlagen en bij te dragen aan een werkplek waar iedereen zich veilig, gehoord en gezien voelt.

Wat doe ik precies?

Als onafhankelijk vertrouwenspersoon ben ik in eerste instantie een luisterend oor. Werknemers kunnen bij me terecht met hun verhaal, waarbij ze altijd verzekerd zijn van geheimhouding en vertrouwelijkheid. Waar nodig begeleid ik bij het indienen van een klacht. Het doel van mijn functie als onafhankelijk vertrouwenspersoon is altijd gericht op het creëren of herstellen van (interne) veiligheid, het eventuele herstel van de relatie en het vinden van een oplossing binnen de organisatie, voor iedereen die betrokken is. Daarnaast heb ik een (gevraagde en ongevraagde) adviserende en signalerende rol richting de leidinggevenden binnen de organisatie. 

De meerwaarde

Wat is de meerwaarde van een onafhankelijk vertrouwenspersoon, en waarom kan niet iemand zijn van binnen de organisatie? Als onafhankelijk vertrouwenspersoon houd ik zicht op blinde vlekken die je intern niet ziet. Een blik van buitenaf houd je scherp. Het geeft medewerkers vertrouwen als ze de optie hebben hun problemen te bespreken met een externe factor, iemand die geen onderdeel is van dezelfde bedrijfscultuur en processen maar door ervaring deze wel begrijpt en aan een half woord genoeg heeft. De functie van intern vertrouwenspersoon is vaak een dubbele functie die naast andere werkzaamheden wordt gedaan. Ook kan vertrouwen en loyaliteit binnen de organisatie een rol spelen en dan is het fijn om een ondersteunende factor te hebben.   

Wat levert het op?

Een luisterend oor, tips en handelingsperspectief voor je medewerkers.
Minder stress en medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.
Doordat medewerkers zich sneller uitspreken zijn er minder conflicten en misstanden.

Een verbeterde sfeer op de werkvloer.

Afnemend ziekteverzuim.

Aantrekkelijke uitstraling als werkgever.

Wat kan ik bieden?

Een vast en vertrouwd gezicht voor werknemers.

Advies voor werknemers over situaties met betrekking tot ongewenst gedrag.

Opvang van werknemers bij klachten; waarbij ik begeleid, adviseer en eventueel doorverwijs.

Eventuele ondersteuning & begeleiding bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en de behandeling daarvan.

Verlening van nazorg aan de melder van ongewenst gedrag.

Bijhouden van een anonieme registratie van klachten en meldingen.

Oplevering van een jaarverslag.

OVER MIJ ALS VERTROUWENSPERSOON

Met ruim 8 jaar ervaring als producer in de reclamebranche weet ik als geen ander hoe deze werkt en hoe de organisatiestructuur en cultuur in elkaar steken. Ik ben me bewust van gevoeligheden in de industrie en ben in staat om me onafhankelijk op te stellen. Ik vind het belangrijk dat mensen zich gesteund en gehoord voelen, ben betrokken en oordeel niet. Bijdragen aan mensen weer in hun kracht te laten staan door ze te begeleiden en te voorzien van adviezen en tips in hoe ze hun situatie anders aan kunnen pakken is wat mij energie geeft.

 

Ik sta graag met beide benen op de grond, ben vrolijk, positief, praktisch ingesteld en empathisch. Omdat kwaliteit belangrijk voor me is ben ik als vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).


Daarnaast:

* Heb ik een brede werkervaring in het commerciële bedrijfsleven.
* Ben ik breed gekwalificeerd – werkervaring als producer in de reclamebranche, opgeleid tot coach en vertrouwenspersoon.

* Ben ik sterk in het denken in processen – altijd met een praktische inslag.
* Weet ik mensen op de juiste manier op te vangen en te begeleiden dmv professionele gespreksvoering & mijn achtergrond als coach. 
* Weet ik me gemakkelijk te verbinden met een brede groep mensen op verschillende sociale niveaus.